Cà phê Arabica rửa loại 1, cỡ sàng 18

Độ ẩm: tối đa 12.5%
Tạp chất: tối đa 0.1%
Hạt vỡ: tối đa 0.5 %
Hạt đen: tối đa 0.5%
Trên sàng 18: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam

Danh mục: