Giữ vai trò chủ lực trong lĩnh vực bán buôn nông sản xuất khẩu, Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản phía Nam (SEA – CORP) đã khẳng định vị thế là một Công ty có tầm cỡ tại khu vực. Năm 2016 đánh dấu bước ngoặc lớn của Công ty khi chính thức xây dựng mô hình hoạt động công ty cổ phần, qua đó mối quan hệ gắn bó với các cổ đông được thể hiện mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Công ty.

Công ty cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các cổ đông, minh bạch công khai thông tin, duy trì và nâng cao các kênh đối thoại mở với cổ đông, tổ chức hoạt động kinh doanh chất lượng và có hiệu quả trên cơ sở cân đối hài hòa lợi ích của cổ đông với việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước.