• Tầm nhìn:

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược Đầu tư – Phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản phía Nam (SEA CORP) phấn đấu trở thành Tập đoàn sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu Nông sản hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị thế trên bản đồ Nông sản Thế giới;

Xây dựng thành công chuỗi giá trị sản phẩm đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng Nông sản của người Việt và nâng tầm vị thế Nông sản của người Việt trên trường quốc tế.

  •  Sứ mệnh: “Vì một cuộc sống tươi đẹp hơn cho Người Việt”