Hiểu được Con người là Tài sản, Vốn quý nhất của Công ty, Đội ngũ Ban lãnh đạo Công ty có chuyên môn vững vàng và tư duy đổi mới. Thành phần Ban lãnh đạo Công ty bao gồm:

  • Ông LÊ VĂN AN – Chủ tịch HĐQT kiêm GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1

Ông Lê Văn An nguyên Giám đốc Công ty TNHH AITEC Việt Nam

Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Thạc sỹ kinh tế Đại Học Quốc gia Hà Nội; Chứng chỉ phân tích tài chính kế toán

 

 

 

  • Ông LÊ VĂN CÔNG – THÀNH VIÊN HĐQT

2

Ông Lê Văn Công nguyên Trưởng phòng tái chế Công ty TNHH Môi Trường Xanh tỉnh Hải Dương, Phó giám đốc Công ty TNHH AITEC Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP AHTEC Việt Nam.

Ông tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.

 

 

 

 

  • Ông PHẠM TRUNG THÀNH – THÀNH VIÊN HĐQT

4

Ông Phạm Trung Thành từ năm 2010 đến 2012 công tác tại Nhà khách tỉnh ủy Đắc Lắk, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Liên Hợp Công Nông Nghiệp Bền Vững Sao Đỏ, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Anh Minh Giang, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Ông tốt nghiệp Cử nhân Kế toán tài chính Đại học Kinh Tế Đà Nẵng.

 

 

 

  • Ông TRẦN CÔNG KHÁ – KẾ TOÁN TRƯỞNG

5

Ông Trần Công Khá nguyên Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Hải Sơn.

Ông tốt nghiệp cử nhân Kế toán Tài chính trường Cao Đẳng Tài Chính Kế Toán.

 

 

 

 

  • Ông BÙI TẤN SANG – TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

A SANGÔng Bùi Tấn Sang nguyên giám định viên khu vực Công ty Cổ phần Giám Định Và Khử Trùng FCC. Nhiệm vụ chính: giám định, giám sát chất lượng, số lượng hàng nông sản xuất khẩu.

Ông tốt nghiệp cử nhân Kế toán Tài chính trường Đại học Duy Tân.

 

 

 

 

  • Ông ĐỖ VĂN TUẤN – TRƯỞNG PHÒNG PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

6

Ông Đỗ Văn Tuấn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thị trường giao dịch nông sản tại Việt Nam và Quốc tế.