Tên Viết tắt: SEA CORP

Trụ sở chính Công ty: Thôn 6, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

Điện thoại: 0943798755

Fax: 05003.666.179

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ

Thương hiệu nhận diện Công ty: 

Người đại diện theo pháp luật: Lê Văn An

Số hiệu tài khoản: 050060187999 Giao dịch tại: Sacombank CN Đak Nông

Mã số thuế: 640034872

Ngành nghề kinh doanh chính:

  • Kinh doanh, mua bán xuất khẩu nông sản, chăn nuôi trang trại.
  • Kinh doanh sản xuất phân phối Hạt điều Rang muối, Cafe túi lọc, Cafe gói.