Công ty cổ phần Xuất khẩu Nông sản phía Nam (SEA – CORP) coi quan hệ với các đối tác là một trong những yếu tố quan trọng nhất để cung cấp tới khách hàng mặt hàng nông sản với chất lượng cao và giá cả hấp dẫn nhất. Hiện tại, Công ty đã là đối tác chiến lược của hầu hết các nhà cung cấp nông sản lớn tại địa phương cũng như toàn bộ khu vực Tây Nguyên.

Danh sách những đối tác lớn của Công ty.

  • Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa.
  • Công ty TNHH Olam Việt Nam
  • Công ty Cổ phần Tập Đoàn Intimex.
  • Công ty TNHH Một thành viên Sơn Huyền Phát Gia Lai.
  • Công ty TNHH Vĩnh Hiệp
  • Công ty TNHH Cà phê Ngon.
  • Công ty Cổ  phần  Long Sơn
  • ………..