Với mục tiêu xây dựng & phát triển thương hiệu nông sản của Việt Nam trở thành thương hiệu toàn cầu, đến nay công ty đã có trên 1000 lao động trực tiếp & gián tiếp. Công ty đã đầu tư xây dựng nh?máy sản xuất với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng, đưa các dây chuyền hiện đại bậc nhất vào hoạt động.

Giới thiệu

Với mục tiêu xây dựng & phát triển thương hiệu nông sản của Việt Nam trở thành thương hiệu lớn trên toàn thế giới

Vị thế & Định hướng

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản phía Nam được thành lập bởi các chuyên gianên có được những lợi thế cạnh tranh

Tin tức

Trang thông tin đặc biệt về nông sản, cập nhật kiến thức sử dụng nông sản. Khám phá nguồn gốc các loại nông sản

Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản phía Nam cần tuyển các vị trí sau: 02 nhân viên kế toán Làm việc tại Hà Nội và TP HCM.